Rotaciona četka 2000mm
AVANT

KOMUNALNE MAŠINE I OPREMA

Avant Rotaciona četka je efikasan priključak koji je jednostavan za upotrebu, a može se koristiti za razne vrste čišćenja. Na raspolaganju su tri radne širine, 1100, 1500 i 2000mm. Četke od 1500 i 2000mm su standardno opremljene električnim aktuatorom koji omogućava njihovo okretanje. To znači da se okretanjem četke lako i udobno upravlja pomoću prekidača iz vozačevog sedišta.

Mehanizam plutanja je potpuno nov, tako da se sada umesto na točkove, četka oslanja na sopstvene čekinje, a cela osovina četke slobodno pluta. To garantuje bešumni plivajući položaj četke i mnogo prostora za kretanje, čime se olakšava čišćenje. Četka je opremljena podupiračima koji se mogu produžiti kada četkanije u upotrebi, tako da se oslanja na podupirače, što sprečava oštećenja najlonske četke tokom skladištenja.

  • Model: 2000
  • Širina četke: 2000mm
  • Ukupna širina: 2270mm
  • Prečnik četke: 550mm
  • Okretanje: Električno mm
  • Ugao okretanja: +/- 25°

Rotaciona četka 2000mm