Mikseri za stabilizaciju tla

Mikseri za stabilizaciju tla

Mikseri za stabilizaciju tla

Mikseri za stabilizaciju tla

Mikseri za stabilizaciju tla koriste se za stabilizaciju tla i mešanje sa dodacima kao deo pripremnog procesa za asfaltiranje puta. Potrebna snaga traktora od 130-260 ks.

Stehr mikseri za stabilizaciju tla su dizajnirani da se koriste zajedno sa traktorima i predstavljaju kompletnu i ekonomičnu alternativnu samohodnu opremu. Priprema za nove podkonstrukcije puteva ili priprema novih industrijskih područja, parking mesta i sportskih terena, kao i priprema i zatrpavanje deponija.