Vučena čistilica – BRODD SCANDINAVIA 2W


Brodd vučena čistilica je predviđena za rad u teškim uslovima, posle rada mašine za struganje asfalta, a pre asfaltiranja.

Pogodna je i za skidanje velikih naslaga zemlje i kamenja sa puta.

Čistilica je opremljena sa dve četke sa strane i cilindričnom četkom pozadi.

Sav materijal koji se sakuplja prolazi kroz vodenu zavesu preko elevatora i transportne trake i utovara se u kamion koji vuče čistilicu.

Ugradnjom rebraste transportne trake moguće je čišćenje snega.

Vučena čistilica