Vučne čistilice

Vučne čistilice proizvođača Brodd Epoke dostupne su u više različitih veličina i opcija. Veći modeli sa elevatorom i konvejerom namenjeni su čišćenju u teškim uslovima, dok postoje i manji modeli za čišćenje saobraćajnica, trotoara i trgova.

  • Rad u teškim uslovima
  • Različiti modeli sa pogonom na kardan,hidrauliku ili preko sopstvenog motora
  • Veliki kapacitet čišćenja