Denso – TOK® – Melt N2

Denso – TOK® – Melt N2 Bitumеnskа mаsа zа livеnjе pо vrućem pоstupku zа spojeve u аsfаltu Best seller proizvod   Posebne prednosti:  Ekonomično zbog praktičnih jedinica isporuke i tačne podele na porcije. Može se koristiti kao zaptivač fuga između asfaltnih površina. Ispunjava zahteve TL / TP Fug-StB. Ispunjava zahteve DIN EN 14188- part 1,…