Sistemi za cepanje betona i stena

Sistem za cepanje betona i stena

Sistem za cepanje betona i stena

Sistem za cepanje betona i stena

Ekonomičan način cepanja pri kojem hidraulični sistemi za cepanje stena i betona zamenjuju miniranje i uobičajene metode lomljenja. Odlikuju se time što se beton ili stena cepaju bez udarnih talasa, potresa, buke i prašine. Darda sistemi za cepanje betona i stena su našli svoje mesto i u dobijanju blokova u industriji prirodnog kamena.

Delovanje opreme je po proverenom i sigurnom sistemu klina. Pri tome se prvo zabuši rupa odgovarajuće dubine i tačnog preseka. U nju se potom ubacuje umetak cilindra za cepanje. Hidraulički pritisak pokreće klin između dva potisna elementa i razdvaja ih. Sila cepanja koja se kreće i do 413 t, odnosno 4048 kN, delujući iznutra, razbija sastav betona i stena. Tanje armaturno gvožđe u armiranom betonu se kida.