Šrederi

Šrederi Odlikuju se novim sistemom rotacionih noževa koji poseduju uglove rezanja koji su jako efikasni u procesu reciklaže tvrdih materijala, uz postizanje visokih performansi usitnjavanja uz ograničenu potrošnju energije. Pogodni za usitnjavanje raznih vrsta otpada plastičnih materijala, auto delova, kao i električnih kablova, drveta, papira itd. Poseduju PLC koji upravlja obradom različitih vrsta materijala uz…

Granulatori

Granulatori Pored šredera, CMG proizvodi i granulatore, koji su dizajnirani da efikasno usitnjavaju materijale od plastike i gume. Modeli su dostupni za linijsku i pojedinačnu granulaciju, a komora za sečenje i rotor omogućavaju usitnjavanje svih materijala, uz izuzetnu uštedu energije. Svaki model može pratiti dodatna oprema (ulazni/izlazni transporter, otprašivanje materijala, konstrukcija za direktno ubacivanje u…