Ručne hidraulične makaze

Ručne hidraulične makaze Naš asortiman ručnih hidrauličnih makaza je specijalno dizajniran za širok spektar testiranja industrijskih aplikacija. Makaze su opremljene pumpama prema vrsti otpada, crevima različitih dužina i dodatnom opremom u vidu kolica za lakši transport, balansera itd. Karakteristike i prednosti: Lagane, jednostavne i ergonomske Brz i efikasan (proizvodni) proces Razne vrste noževa na raspolaganju…

Makaze sa baterijom

Makaze sa baterijom Makaze sa baterijom se koriste gde je potrebna veća sloboda kretanja, na mestima koja imaju loš pristup i gde je potrebno hitno rezanje. Nude više fleksibilnosti za operatera, čime se štedi vreme i novac u poređenju sa tradicionalnom kombinacijom sečiva, creva i pumpe. Izrađene su od aluminijuma visokog kvaliteta. Baterija je litijum-jonska,…

Prese za briketiranje špona

Prese za briketiranje špona Prednosti briketa su: smanjen gubitak topljenjem, ušteda pri skladištenju i niži troškovi transporta. Sito za separaciju špona, drobilica za usitnjavanje špona, kao i transporteri mogu da se isporuče zajedno sa presom. Kompanija Birimmakina proizvodi i prese za metalni otpad sa dve i tri kompresije, kao i prese sa sekačem/giljotinom i kontinualne…

Prese za ambalažni otpad

Prese za ambalažni otpad Sila presovanja je od 50 do 120 t sa mogućnošću instaliranja konvejera i PET perforatora. Posebna ulaganja u istraživanje i razvoj presa za baliranje rezultirala su jačanjem pozicije u sektoru reciklaže širom sveta. Najvažnija činjenica je da su proizvodi bezbedni, visokog kvaliteta, jako izdržljivi i jednostavni za korišćenje. VIDEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKEKATALOGVIDEO TEHNIČKE…

Šrederi

Šrederi Odlikuju se novim sistemom rotacionih noževa koji poseduju uglove rezanja koji su jako efikasni u procesu reciklaže tvrdih materijala, uz postizanje visokih performansi usitnjavanja uz ograničenu potrošnju energije. Pogodni za usitnjavanje raznih vrsta otpada plastičnih materijala, auto delova, kao i električnih kablova, drveta, papira itd. Poseduju PLC koji upravlja obradom različitih vrsta materijala uz…

Granulatori

Granulatori Pored šredera, CMG proizvodi i granulatore, koji su dizajnirani da efikasno usitnjavaju materijale od plastike i gume. Modeli su dostupni za linijsku i pojedinačnu granulaciju, a komora za sečenje i rotor omogućavaju usitnjavanje svih materijala, uz izuzetnu uštedu energije. Svaki model može pratiti dodatna oprema (ulazni/izlazni transporter, otprašivanje materijala, konstrukcija za direktno ubacivanje u…

Zelena serija – mešoviti rotor: Revolucionarna tehnologija!

Zelena serija – mešoviti rotor: Revolucionarna tehnologija! TS Industrie je patentirao i razvio mešoviti rotor koji kombinuje noževe i čekiće za usitnjavanje svih vrsta drvnog i zelenog otpada do maksimalnog prečnika 21cm. Šestostruka redukcija zapremine U poređenju sa običnim rotorom sa čekićima, dodatni noževi postižu sjajne rezultate sa drvetom (slično sistemu putem diska za sečenje)…

Drobilica IMPAKTOR 250 EVO

Drobilica IMPAKTOR 250 EVO Nаkоn kоntinuirаnоg i stаlnоg rаzvоја АRЈЕS predstavlja slеdеći razvojni kоrаk – „IМPАKТОR 250 ЕVО“. Pоrеd svеtski јеdinstvеnе kоmbinаciје pоkrеtlјivоsti putem gusenica i vеrziје pоdizаnjа kukom, mоdеl „ЕVО“ kаrаktеrišе rеvоluciоnаrni sistеm brzo izmenjivih osovina, nоvi i јоš inоvаtivniјi sistеm uprаvlјаnjа, kао i nоvi dizајn osovina kојi višestruko prоširuје оpsеg primеnе drоbilicе. Sistem…