PELETIRKA ZA DRVENI OTPAD

Nova Pellet, Italijanska kompanija, dugi niz godina projektuje i proizvodi postrojenja za peletiranje drvnog otpada. Mašine su visokog kvaliteta. Nova Pellet firma proizvodi od malih do srednjih i velikih kapaciteta mašina.

TRETMAN PATO-ANATOMSKOG OTPADA

Veliki problem sa kojim se Srbija suočava jeste odlaganje pato-anatomskog otpada. Sa 80 godina iskustva ATI INCINERATEURS MULLER kompanija je potpuno pouzdana u svojoj tehnologiji koja je bazirana na inovativnim proizvodima za preko 300 klijenata u svetu.